Tıp Fakültesi Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

ANATOMİ : Tıp Fakültesinde pek çok ders olsa da, her zaman akla ilk gelen ders Anatomidir. Vücudun şeklini, yapısını inceleyen bilim dalıdır. Organlar, organlar arasındaki ilişkiler ve bağlantıları araştırır. Tıp Fakültesinin ilk yıllarındaki en zor derslerden biridir. Ezber yeteneği isteyen derslerden biridir.

BİYOFİZİK : İki büyük bilimin ortak kesişme noktasıdır. Biyolojik süreçleri, fiziksel ilkelerle ve kavramlarla açıklamaya çalışır. Mantık örgüsünü en çok zorlayan derslerden biridir.

BİYOİSTATİSTİK : Biyolojik süreçlerin matematiksel ve istatistiksel olarak ifade edilmesini öğreten Tıp bölümü dersidir. Tıp hayatınızın ilerleyen yıllarında en çok işinize yarayacak derslerdendir. Tanılar, tedaviler ve araştırmalar istatistik olarak anlamlı olmak zorundadır. Tüm anlam karmaşası Biyoistatistik dersi sayesinde yerli yerine oturmaktadır.

TIBBİ BİYOLOJİ : Tıp bölümünün giriş derslerinden biridir. Lisede gördüğünü insan biyolojisi derslerine benzer konuları içermektedir. Ancak burası Tıp Fakültesi. Lisede gördüğünüz birkaç sayfalık konuyu, burada bir haftada anlatabilirler. Biyoloji dersi temelinin iyi olduğu öğrenciler bu derste pek zorlanmazlar.

BİYOKİMYA : Öğrencileri en çok zorlayan Tıp dersleri arasında yer almaktadır. Seveni kadar sevmeyeni de çoktur bu dersin. İnsanın yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve insan ömrü boyunca gerçekleşen kimyasal süreçleri anlatan derstir Biyokimya. Tıp eğitimim esnasında en çok zorlandığım derslerden biri olmuştur.

MİKROBİYOLOJİ : Ezber yeteneğinin en çok işe yaradığı, ancak sevmeye başladıktan sonra ezbere gerek kalmayan derslerden biridir. Mikroorganizma adı verilen ve birçoğunun ancak mikroskop altında görülebildiği küçücük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bakteriler, virüsler, mantarlar, prionlar.

PARAZİTOLOJİ : Tıp eğitimim esnasında en sevdiğim derslerden biri olmuştur Parazitoloji. İnsan sağlığını etkileyen parazitlerle ilgilenmektedir. Elle tutulur, gözle görülür canlılar olduklarından dolayı daha anlaşılabilir bir derstir. Parazitoloji laboratuvarı dersini kaçırmayın, geriye dönüp bakınca aklımda kalan ve mutlu olduğum şeylerden biridir.

TIBBİ GENETİK : Tıp seçen tüm öğrencilerin Genetik bilimine ilgisi vardır. İşte bu ders tam sizin için. İnsan genetiği üzerine yapılan araştırmalar, hastalıkların genetiği, sendromlar ve çok daha fazlasını bu derste bulabileceksiniz. En çok ilgi duyduğum Tıp dersleri arasında yer almaktadır.

FİZYOLOJİ : İnsan bedeni üzerinde gerçekleşen fizyolojik süreçleri içeren derstir. Çalışmaktan en fazla zevk aldığım derstir. Konuları detaylarıyla beraber anladığınızda kendinizi profesör sanmaya başlarsınız.

EMBRİYOLOJİ : Histoloji anabilim dalı içerisinde bulunan ancak ayrı bir ders olarak işlenebilmektedir. Zigotun oluşması ve bebeğin doğumu arasında tüm süreci anlatmaya çalışır. Gebeliğin ilk 3 haftasını gün gün, geri kalan dönemi ise hafta hafta anlatır. Ezber yükü fazla olabilir ama çalışması ve öğrenilmesi oldukça güzeldir.

HİSTOLOJİ : Hücre ve dokuları inceleyen bilim dalıdır. Hücre ve dokuları sınıflandırarak anlatmaya çalışır. Bir sistem içerisindeki dokuları ayrı ayrı inceler ve detaylarını belirtir. Başlangıçta oldukça zorlandığım, zaman geçtikçe ısındığım derslerden birdir.

İMMÜNOLOJİ : Okuduğum Tıp Fakültesinde, ilk kez bizler ikinci sınıfta iken okutulmaya başlanan derstir. Aslında birçok stajda ve derste anlatılır ancak çok az fakültede ayrı bir ders olarak verilir. İnsanın savunma sistemini ve savunma hücrelerini anlatan derstir. İleride göreceğiniz pek çok hastalığı, aslında bu ders sayesinde detaylı olarak görmüş olacaksınız.

TIP TARİHİ : Her bölüm, kendi tarihini anlatan dersler içerir. Tıp bölümünün tarihçesini anlatan Tıp Tarihi dersi, tarihe ilgili öğrencileri oldukça mutlu etmektedir. Binlerce yıllık Tıp tarihini anlatan bu ders, oldukça ilgi çekicidir.

TIBBİ ETİK : Tıp eğitimi başladığında, öğretilmeye başlanan ilk konulardan biri de etiktir. Doktor olacaksınız. Hastanın yaşamına, vücut bütünlüğüne, gizli yönlerine ve sırlarına karşı sorumluluklarınız olacak. Bir Doktorun sahip olması gereken etiksel özellikleri anlatan Tıp bölümüdür.

PATOLOJİ : Her şeyin doğrusunu öğrendikten sonra, artık sıra yanlışları öğrenmekte. İnsanın normal fizyolojisi ve diğer detaylarını öğrendikten sonra, bozulan yapıları ve ortaya çıkan hastalıkları öğrenmeniz gerekecek. Patoloji dersi, Tıp dersleri arasındaki en önemli derslerden biridir. Tüm hastalıkların nasıl ortaya çıktığı, bu hastalıklara nelerin sebep olduğu gibi pek çok detay bu ders içerisinde anlatılmaktadır.

FARMAKOLOJİ : Anatomiden sonra en çok ismi duyulan ders Farmakolojidir. İlaç bilimi anlamına gelmektedir. Tıbbi tedavi ve uygulamalarda kullanılan ilaçlar öğretilmektedir. İlaçların piyasa isimleri değil, etken maddeleri hakkında bilgi veriliyor. Tıp Fakültesi dersleri arasındaki en zor derslerden biridir.

HALK SAĞLIĞI : Halk sağlığı, pek çok öğrencinin sevdiği derslerden biridir. Anlaşılması ve sınavlarda yapılması kolay olduğu için tabii ki. Toplumu ilgilendiren konuların işlendiği Tıp dersidir.

You might also like
Tıp Fakültesi

More Similar Posts

Menü
Yandex.Metrica